Marta Vránová

Marta Vránová

Kontakt

Tel:

Email: marta.vranova17@gmail.com


Profil

Ukončila som vysokoškolské štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a Učiteľstvo anglického jazyka. Mám dlhoročné skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka na súkromnej základnej škole a výučbou odborného anglického jazyka na vysokej škole a výučbou anglického jazyka v Brainschool. Absolvovala som niekoľko pobytov a odborných konferencií doma i v zahraničí a mám skúsenosti s netradičným vyučovaním cudzieho jazyka, s využitím hry, pohybových, výtvarných, hudobných a iných aktivít.

Ako inštruktorka masáže som momentálne neaktívna.