VEDA A VÝSKUM

Výskumu z pohľadu prínosov dotykov a masáží sa intenzívne venuje TOUCH RESEARCH INSTUITUTEBol založený v roku 1992 pod vedením Tiffany Field, Ph.D na Miller School of Medicine, Univerzita v Miami, USA. Z publikovaných výskumov sme pre vás vybrali tieto:
 
MASÁŽ RUKAMI OTCOV

Otcovia masírovali počas jedného mesiaca denne 15 minút pred večerným spánkom svoje deti (jedno z dvojčat). Deti v skupine, ktorú masírovali otcovia, prejavovali oveľa lepšiu interakciu vo vzťahu otec-dieťa ako deti v skupine, ktorú masírovali len mamičky.

 Cullen, C Field, T Escalona, A Hartshorn, K (2000)Early Child Development and Care

 
ÚČINKY MASÁŽE NA PREDČASNE NARODENÉ DETI

Pri posudzovaní účinkov masáže na predčasne narodené deti bolo preukázané, že masáž napomáhala pri naberaní váhy, znižovaní stresu a zlepšovaní interakcií dieťaťa s okolím.

Field, T (2001) Field, T. (2001). Massage therapy facilitates weight gain in preterm infants

Field, T. (1992). Interventions in early infancy.

 
AKO MASÁŽ POMÁHA MIERNIŤ PREJAVY CHORÔB 

Pravidelná masáž pomohla deťom s mozgovou obrnou redukovať spazmu, vykazovať viac svalovej flexibility, motorických funkcií a pozitívnejšiu sociálnu interakciu.

Hernandez-Reif, M., Field,T.., Largie, S., Diego, M., Manigat, N., Seonares, J., Bornstein, J and Waldman, R. (2004) Early Child Development and Care

Deti s cystickou fibrózou, ktoré dostávali denne pred spánkom masáž od rodičov boli menej úzkostlivé a prejavovali lepšiu náladu.

Hernandez-Reif, M., Field, T., Krasnegor, J., & Martinez, E. (1999) Journal of Pediatric Psychology  

Deťom so syndrómom ADHD pomohla pravidelná masáž k zlepšeniu subjektívneho vnímania šťastia, udržiavaniu pozornosti, zmierneniu nálad a prejavov hyperaktivity.

Khilnani, S., Field, T., Hernandez-Reif, M., & Schanberg, S. (2003). Massage therapy improves mood and behavior of students with attention-deficit/hyperactivity disorder.