KTO SÚ INŠTRUKTORKY MASÁŽE?

Certifikované inštruktorky masáže dojčiat (Certified Instructor of Infant Massage alebo skrátene CIMI) sú inštruktorky vyškolené a certifikované v rámci medzinárodného programu IAIM. Každá z inštruktoriek prešla 4-5 dňovým intenzívnym kurzom a teoretickou i praktickou skúškou podľa pravidiel IAIM pod vedením certifikovaných lektorov (Certified Trainers) - Kirsty Hawthorn (IRE) a Helen Moses (USA). Počas svojej praxe musia všetky CIMI rešpektovať pravidlá a politiku IAIM a môžu byť aktívnymi členkami IAIM. 

ORGANIZUJÚ KURZY PRE RODIČOV A PESTÚNOV DETÍ VO VEKU DO JEDNÉHO ROKA. MASÁŽ NA KURZOCH PREDVÁDZAJÚ LEN NA BÁBIKÁCH. MIMO KURZOV INÉ AKO SVOJE DETI NEMASÍRUJÚ, POKIAĽ NEMAJÚ INÉ VZDELANIE ALEBO PROFESIU. 

                              AKO SA STAŤ                                  INŠTRUKTORKOU MASÁŽE DOJČIAT?

Pokiaľ sa aj vy chcete stať certifikovanou inštruktorkou masáží a pomáhať tak rodičom vytvárať láskyplný vzťah so svojimi deťmi, máte jedinečnú šancu prihlásiť sa na kurz pre inštruktorov v programe IAIM.  Najbližší kurz pripravujeme v termíne. 

22. - 26. november 2019 v Bratislave

s lektorkou Sylvie Hétu

Miesto konania kurzu je  RC Ráčik na Peknej ceste v Bratislave.

Kurz je určený pre všetkých, ktorých baví práca s rodičmi a deťmi, milujú dotyk alebo majú osobné skúsenosti s dotykovými terapiami. Dokonca aj pre mamičky na materskej, ktoré hľadajú spôsob svojej realizácie popri starostlivosti o svoje dieťatko. Nepotrebujete mať žiadne špeciálne skúsenosti. Stačí, ak prídete s otvoreným srdcom. Sylvie sa dojčenskej masáži venuje viac ako 30 rokov a rada vám svoje skúsenosti a vedomosti odovzdá.

5-dňový intenzívny kurz z programu medzinárodnej organizácie IAIM sa skladá z teoretickej a praktickej prípravy. Teoretická príprava zahŕňa prednášky a cvičenia hmatov pod vedením lektorky. Počas praktickej prípravy si každý z účastníkov vyskúša viesť kurz s rodičmi a ich bábätkami. Svojím obsahom je tento kurz veľmi obohacujúci. Z vlastnej skúsenosti Vám vieme potvrdiť, že vás obohatí nielen ako budúce inštruktorky, ale aj ako ženy a mamičky.

Prečo hovoríme o intenzívnom kurze? Kurz je intenzívny z hľadiska svojho obsahu, ale aj svojim trvaním. Každý deň zvyčajne začíname o 9,00 ráno a končíme najskôr o 18,00 večer. Keďže väčšina účastníčok má kopec mamičkovských povinností, pre zjednodušenie organizácie vašej účasti sa kurz koná vo forme predĺženého víkendu. Ako vhodné školiace priestory sa nám osvedčili priestory materských centier, no tentokrát sme sa rozhodli pre spoluprácu s jógovým štúdiom YOGA SHALA.

Po absolvovaní kurzu získate certifikát o jeho absolvovaní, ten vás však neoprávňuje organizovať kurzy ako certifikovaná inštruktorka. Medzinárodne uznávaný certifikát inštruktorky masáže dojčiat (CIMI) získate až po absolvovaní skúšky, ktorú každá z účastníčok absolvuje individuálne v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Preto čim skôr budete schopné skúšku odovzdať, tým skôr môžete začať s vlastnou praxou.    

Cena aktuálneho kurzu je 470 EUR. V cene sú okrem iného štúdijné materiály, kniha od zakladateľky IAIM Vimaly McClure: Infant Massage, tlmočenie kurzu a základné občerstvenie.   

Na kurz sa môžete prihlásiť v termíne do 15. novembra 2019. Pre záväzné prihlásenie bude potrebné najneskôr v danom termíne uhradiť zálohovú platbu vo výške 200 EUR podľa podmienok a pokynov uvedených v prihláške.                             

Pre viac informácií a prihlasovanie nás kontaktujte emailom masazedojciat@gmail.com alebo telefonicky 0915 758 862 ; 0907 877 838

Rovnake kurzy sú organizované aj Českej republike. Viac informácií nájdete tu 

LEKTORKY

Sylvie Hétu

Sylvie is the mother of three children, two boys and one girl. She lives in Montreal, Canada.

Sylvie studied nutrition in college in 1976 and graduated from Montreal University receiving a degree in education. She continued her studies, completing three years of training as a Steiner teacher (Waldorf education) in 1996. She worked for two years in a day care centre and three years in a pre-schools and a primary schools as a teacher. She has also been a part time Waldorf teacher at the Rudolf Steiner school in Montreal, teaching nutrition and biology.

She became a qualified Infant Massage Instructor in 1983 and a qualified Instructor Trainer in 1989 with the  International Association of Infant Massage (IAIM). She pioneered infant massage in Canada. She has been the IAIM international president for 12 years. Sylvie is a member of the IAIM International Educational Committee.

She also created approaches in massage for toddler groups, day care and pre-school children with L’Association pour la Petite Enfance au Quebec”, an association supporting children under 6 years old. She has created approaches for school aged children which she has presented to teachers during study days and at educational conventions, colleges and universities in her province.

Sylvie did volunteer work in two hospitals in Montreal with babies and children who were ill. She also did volunteer work for “Alternative Naissance”, a support centre for parents for 10 years. Sylvie also participated in the creation of a video for alternative approaches in child birth and infant care.

She founded “Au Coeur de l’Enfance” in her province in 1996, which consists of services and resources in education for parents and educators. She now lectures regularly in her country and in England about discipline, play, and the influence of technology in education. She is the author of the book The Song of the Child.

Sylvie has combined her experience, together with her colleague Mia Elmsater to create the “Massage in Schools Programme” being taught in the UK.

Kirsty A. Hawthorn

My interest in birth began in 1998 during my travels throughout East Africa. I was lucky to be immersed in the local culture and was able to experience first-hand how the women in these rural, tribal areas approached pregnancy, birth and early childcare. They dealt with their pregnancies and breastfeeding with a sense of pride, normality and pragmatism. Enchanted by their use of massage and herbs for pregnancies and infants I returned to Ireland with an ignited passion for the cycles of womanhood. I trained with the International Association of Infant Massage and an array of holistic therapies specialising in pregnancy, birth and the postpartum period. Forty Weeks was born.  https://forty-weeks.eu/

This work provided me with the opportunity to attend home births as a birth partner which naturally led me on to the postnatal period and providing doula care. Finally I became a Trainer in Infant massage, enabling me to train others to become instructors. Having worked with parents, babies and health professionals in many different cultures and as far as Swaziland and Vietnam I am always humbled at the innate wisdom within the mother.  I am extremely proud to work as an Infant Massage Trainer with the IAIM representing massage and research in nurturing touch for babies in over 50 countries around the world.