KTO SÚ INŠTRUKTORKY MASÁŽE?

Certifikované inštruktorky masáže dojčiat (Certified Instructor of Infant Massage alebo skrátene CIMI) sú inštruktorky vyškolené a certifikované v rámci medzinárodného programu IAIM. Každá z inštruktoriek prešla 4-5 dňovým intenzívnym kurzom a teoretickou i praktickou skúškou podľa pravidiel IAIM pod vedením certifikovaných lektorov (Certified Trainers) - Kirsty Hawthorn (IRE) a Helen Moses (USA). Počas svojej praxe musia všetky CIMI rešpektovať pravidlá a politiku IAIM a môžu byť aktívnymi členkami IAIM. 

ORGANIZUJÚ KURZY PRE RODIČOV A PESTÚNOV DETÍ VO VEKU DO JEDNÉHO ROKA. MASÁŽ NA KURZOCH PREDVÁDZAJÚ LEN NA BÁBIKÁCH. MIMO KURZOV INÉ AKO SVOJE DETI NEMASÍRUJÚ, POKIAĽ NEMAJÚ INÉ VZDELANIE ALEBO PROFESIU. 

                              AKO SA STAŤ                                  INŠTRUKTORKOU MASÁŽE DOJČIAT?

Pokiaľ sa aj vy chcete stať certifikovanou inštruktorkou masáží a pomáhať tak rodičom vytvárať láskyplný vzťah so svojimi deťmi, máte jedinečnú šancu prihlásiť sa na kurz pre inštruktorov v programe IAIM.  Najbližší kurz pripravujeme v termíne. 

22. - 26. november 2019 v Bratislave

s lektorkou Sylvie Hétu

Miesto konania kurzu je  RC Ráčik na Peknej ceste v Bratislave.

Kurz je určený pre všetkých, ktorých baví práca s rodičmi a deťmi, milujú dotyk alebo majú osobné skúsenosti s dotykovými terapiami. Dokonca aj pre mamičky na materskej, ktoré hľadajú spôsob svojej realizácie popri starostlivosti o svoje dieťatko. Nepotrebujete mať žiadne špeciálne skúsenosti. Stačí, ak prídete s otvoreným srdcom. Sylvie sa dojčenskej masáži venuje viac ako 30 rokov a rada vám svoje skúsenosti a vedomosti odovzdá.

5-dňový intenzívny kurz z programu medzinárodnej organizácie IAIM sa skladá z teoretickej a praktickej prípravy. Teoretická príprava zahŕňa prednášky a cvičenia hmatov pod vedením lektorky. Počas praktickej prípravy si každý z účastníkov vyskúša viesť kurz s rodičmi a ich bábätkami. Svojím obsahom je tento kurz veľmi obohacujúci. Z vlastnej skúsenosti Vám vieme potvrdiť, že vás obohatí nielen ako budúce inštruktorky, ale aj ako ženy a mamičky.

Prečo hovoríme o intenzívnom kurze? Kurz je intenzívny z hľadiska svojho obsahu, ale aj svojim trvaním. Každý deň zvyčajne začíname o 9,00 ráno a končíme najskôr o 18,00 večer. Keďže väčšina účastníčok má kopec mamičkovských povinností, pre zjednodušenie organizácie vašej účasti sa kurz koná vo forme predĺženého víkendu. Ako vhodné školiace priestory sa nám osvedčili priestory materských centier, no tentokrát sme sa rozhodli pre spoluprácu s jógovým štúdiom YOGA SHALA.

Po absolvovaní kurzu získate certifikát o jeho absolvovaní, ten vás však neoprávňuje organizovať kurzy ako certifikovaná inštruktorka. Medzinárodne uznávaný certifikát inštruktorky masáže dojčiat (CIMI) získate až po absolvovaní skúšky, ktorú každá z účastníčok absolvuje individuálne v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Preto čim skôr budete schopné skúšku odovzdať, tým skôr môžete začať s vlastnou praxou.    

Cena aktuálneho kurzu je 470 EUR. V cene sú okrem iného štúdijné materiály, kniha od zakladateľky IAIM Vimaly McClure: Infant Massage, tlmočenie kurzu a základné občerstvenie.   

Na kurz sa môžete prihlásiť v termíne do 15. novembra 2019. Pre záväzné prihlásenie bude potrebné najneskôr v danom termíne uhradiť zálohovú platbu vo výške 200 EUR podľa podmienok a pokynov uvedených v prihláške.                             

Pre viac informácií a prihlasovanie nás kontaktujte emailom masazedojciat@gmail.com alebo telefonicky 0915 758 862 ; 0907 877 838