KTO JE IAIM?

IAIM je skrátené pomenovanie medzinárodnej organizácie International Association of Infant Massage. Cieľom IAIM je podpora komunikácie prostredníctvom láskyplného a vyživujúceho dotyku. Pomocou vzdelávania a výskumu dbá o to, aby na celom svete boli deti dostatočne milované a rešpektované.

Zakladateľkou medzinárodnej asociácie je Vimala McClure,  autorka knihy "Infant massage: A handbook for loving parents", ktorá sa s masážou dojčiat stretla počas svojho pôsobenia v sirotinci v severnej Indii v 70-tych rokoch minulého storočia. O aktivitách IAIM pod vedením medzinárodného výboru sa dočítate na stránkach IAIM.

Prostredníctvom národných zastúpení IAIM združuje lektorov a certifikovaných inštruktorov po celom svete. Na Slovensku je IAIM zastúpené občianskym združením Slovenská asociácia masáže dojčiat, člen IAIM (skrátené pomenovanie IAIM Slovensko) združujúca certifikované inštruktorky a inštruktorov.

Certifikované inštruktorky masáže dojčiat (Certified Instructor of Infant Massage alebo CIMI) sú inštruktorky školené a certifikované v rámci medzinárodného programu IAIM. Každá z inštruktoriek na Slovensku absolvovala 5 dňový intenzívny kurz a praktickú skúšku podľa medzinárodných pravidiel IAIM pod vedením certifikovaných lektorov (Certified Trainers). Počas svojej praxe musia všetci CIMI's rešpektovať pravidlá a politiku IAIM a môžu byť aktívnymi členmi IAIM. Organizujú kurzy pre rodičov a pestúnov detí do jedného roka života, samé však iné ako svoje deti nemasírujú.

         CHCETE DAROVAŤ 2% ZO SVOJICH DANÍ IAIM SLOVENSKO?

Vaše prostriedky budú použité na vzdelávanie rodičov aj zdravotníkov. 

ĎAKUEJEME AJ V ICH MENE!

Názov: Slovenská asociácia masáže dojčiat, člen IAIM

Sídlo: Horná 1, 831 52 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO:42180899

 
Krátke video o poslaní IAIM 
 
Užitočné linky
   IAIM.net
Touch Reasearch Institute