Praktická ukážka masáže

10.03.2009 00:00

Záznam z Dámskeho magazínu na STV1 dňa 10.03.2009