OZ IAIM Slovensko

10.02.2009 23:51

 

Slovenská asociácia masáži dojčiat je zoskupenie certifikovaných inštruktorov masáži dojčiat, ktorého cieľom je propagovať masáže dojčiat, informovať verejnosť o možnostiach absolvovať kurzy masáži dojčiat, o výskumoch masáži dojčiat a pomáhať inštrukorkám pri ich práci.

Členom IAIM Slovensko sa môže stať len certifikovaná inštruktorka (CIMI), pracujúca podľa predpisov IAIM, alebo absolventka kurzu pre CIMI s odovzdanou škúškou, čakajúca na vydanie certifikátu.

Dňa 18.01.2009 sa na ustanovujúcej schôdzi zhodli nastávajúce členky IAIM Slovensko na znení Stanov organizácie.

Dňa 10.02.2009 bola Slovenská asociácia masáže dojčiať, člen IAIM bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie a pridaná do registra občianskych združení.