Prosím, nerušiť! Kedy sa vyvíja schopnosť koncentrácie? A čo ju narúša?

27.04.2015 08:36

Pri svojej práci sledujem interakcie mamičiek a ich detí a často vidím kopec súvislosti, ktoré si mamičky samy v bežnom živote neuvedomujú. Takto som sa neraz dostala k úvahám o tom, prečo má tak veľa detí poruchy koncentrácie a ako v tomto smere viesť rodičov.

                                                                 

Som presvedčená, že väčšina dospelých sa príliš nezamýšľa nad tým, ako deti už od narodenia vyrušujeme. Nedávame veľkú váhu ich aktivitám a nemáme pocit viny, ak ich pri niečom vyrušíme. Na druhej strane, keď podrastú, tak od nich chceme, aby boli koncentrované a cieľavedomé. Chceme, aby v škôlke, či v škole sústredene počúvali a sústredili sa na riešenia problémov. Zásadné chyby však robíme už u novorodencov, pretože práve skúsenosti v prvom roku ich života majú zásadný vplyv na ich schopnosti sústredenia a koncentrácie.
 

Ako teda z kola von?
Deti nemusíte príliš zabávať a vymýšľať im nekonečné spôsoby stimulácie. Deti by si mali svoje aktivity rozvíjať aj samy. Často totiž skončíte ako unavený a znudený zabávač s dieťaťom bez schopnosti vymyslieť si vlastné aktivity. Deti sa totiž prirodzene nevedia nudiť, pretože sú prirodzene zvedavé. To len my ich naučíme očakávať stimuláciu zvonku.
 

Dieťa v prvom roku života spoznáva svet cez svoje zmysly. Je to preňho vzrušujúce a kopec podnetov potrebuje aj spracovať. Mamičky preto nabádam, aby stavy pokojného bdenia svojich deti zbytočne nerušili a nechali ich mozog aj telo odpočívať. Je to pritom stav, kedy sa dieťa dokonale dokáže sústrediť na seba, pocity vo svojom tele. Takže v tomto stave je ideálne ich pomasírovať a pomôcť pozornosti zamerať sa na vnútorný svet, pokiaľ ich nenecháte oddychovať samy.

Vytvorte deťom "bezpečné" prostredie, kde môže spoznávať svet bez nášho neustáleho upozorňovania "NO!NO!NO!" a premýšľajte nad hračkami, ktoré im ponúkate. Nepreháňajte to s množstvom hračiek, ktoré im naraz ponúkate. Deti často obsypeme všetkými dostupnými hračkami a hra a spoznávanie aj tak končí po 5 minútach, lebo dieťa sa na toľko vecí naraz nedokáže sústrediť. Nechajte ich tiež vybrať si aktivitu alebo hračku a nemeňte ich rozhodnutie.

Vyhýbajte sa televízii a elektronike. Teda aspoň to vedome obmedzujte, ak sa toho neviete úplne vzdať v prvých dvoch rokoch života detí. V žiadnom prípade však nepúšťajte televíziu, ak ju aktívne nesledujete a určite nie pri jedení, alebo hre. Televízia tak výrazne odpútava  pozornosť.

No a toto bude asi pre väčšinu naozaj ťažké ;) Pokúste sa vyhnúť zabávaniu hračkami pri kŕmení, prebaľovaní alebo obliekaní. Zamyslite sa nad tým, prečo túto aktivitu vaše dieťa nemá rado a dostali ste sa do stavu, že musíte jeho pozornosť odpútavať. Skúste nájsť cestu späť a priniesť jeho pozornosť do práve prebiehajúcej aktivity.

Skúste sa tiež zamyslieť nad tým, či ho touto aktivitou príliš často neprimerane nevyrušujete. Predstavte si len samých seba - ste ponorený do čítania knihy a zrazu vám ju niekto zaklapne, vytrhne z ruky a usadí za stôl s jedlom ... alebo vás dokonca ide prezliekať a previezť niekam ... Vysvetľujte preto deťom, čo sa s nimi chystáte spraviť (hneď od narodenia), čo ich čaká a dajte im chvíľku nech ukončia svoju aktivitu, hoci je to len pozorovanie niečoho.

No a naučte sa tiež svoje deti pozorovať a ľahšie tak spoznáte chvíle, kedy ich môžete bez následkov vyrušiť ;)

Jana Bobulová (autorka článku aj fotografie)