Ako sa buduje rovnováha

31.10.2016 15:31

Alebo malé vedecké pojednanie večnej pravdy: „V zdravom tele, zdravý duch.“

Po rokoch práce s detskou masážou som zistila, že sa v poznávaní a objavovaní jej účinkov a súvislostí dá ísť v podstate nekonečne do hĺbky, či do šírky. Že masáž je omnoho viac, ako krásne nežne strávený čas s dieťatkom. I keď i toto precítenie by bolo pre mnohé deti a maminy viac ako dosť. Dnes spolu nazrieme do mozgu, ako sa vyvíja v spojení s telom, ako sa budujú základy, ktoré sú neskôr dôležité pre budovanie reči, učenia, poznávania a emócii,  ako sa vytvára rovnováha, a ako s tým súvisí masáž.

Počiatok

Od počatia hrá kľúčovú úlohu dotyk. Predstavujem si to asi takto: Vajíčko dozrelo, je ako krásna svieža mladá deva pripravená rozvinúť sa do plnej krásy. Je pripravené na uvedenie do spoločnosti. V mäkkých, jemných útrobách ženy, v maternici, ako v tanečnej sále sa stretne vajíčko so spermiami. Podobne ako v živote, najväčšiu šancu majú mladí, silní a zdraví mládenci. Nepredstaviteľnou rýchlosťou prebiehajú milióny dotykov, návrhov na spoločný tanec. No len jediný dotyk je ten dokonale príjemný, ten, ktorý vajíčko precítilo ako ten pravý. A tomu vyšlo naproti. Spojili sa a začali svoj vesmírny tanec. Žena je tehotná. Veľmi citlivé a vnímavé ženy dokážu tento okamih zavnímať ako pocit. Ako pocit, že sa s nimi niekto spojil, že zrazu plynú v inom rytme. Že nie sú samé sebou. Točí sa im hlava. Niekto narušil ich rovnováhu.J Snáď i preto, že v maternici sa neustále pohybuje z miesta na miesto rastúci zárodok, ktorý opäť robí niečo podobné ako predtým spermia s vajíčkom. Na málilinko vyššej úrovni. Len si to predstavte. Zárodočné bunky voľne plávajú priestorom maternice a tu i tam sa dotknú jej výstelky. Dotknú sa na jednom mieste, precítia aký je to pocit. Je to TO pravé miesto, alebo nie? Tu sa usadíme? Tu nám bude dobre mäkkúčko a teplúčko? Tu je to bezpečné? Bunky maternice zároveň  prežívajú vlastné pocity. Nervové signály prenášajú informácie do celého tela. Prinášajú do mozgu obrovské množstvo dôležitých dát a mozog reaguje vylučovaním hormónov a mení chémiu a vnútorné prostredie ženy. Kým sa zárodok uhniezdi nejaký čas to trvá. Prejde si celý priestor maternice veľmi pozorne, a všade sa skúša oprieť, obtrieť, precítiť kde je mu najlepšie. Keď také miesto nájde, uhniezdi sa, uloží sa ako do mäkkých perín a začne ďalšia etapa vývinu. Etapa intenzívneho fyzického spojenia dvoch tiel, ktoré sa navzájom vnímajú a neustále ovplyvňujú a jeden druhého menia. Celé tehotenstvo je ako tanec. Je nám dobre len vtedy, keď je dobre obom. Keď sa dieťatko cíti zle, cíti to veľmi intenzívne a fyzicky i žena a naopak. Ak je matke zle, dieťa to prežíva spolu s ňou. Funguje to len ak  objavíme spoločný rytmus. Niekedy sa stáva, že zárodok neobjaví to dokonalé miesto, kde by sa cítilo dobre. Nenájde dotyk, spojenie, odpoveď z tela ženy, ktorý by mu vyšiel v ústrety. Vtedy sa tehotenstvo preruší. No po celý čas to bol DOTYK, ktorý určoval smer.

Dotyk iniciuje pohyb. Dotyk spája alebo naopak oddeľuje. Dotykom sa vytvárajú komplikovanejšie a vývinovo zložitejšie spoločenstvá. Zárodočné bunky pribúdajú a stále sa navzájom dotýkajú. Vďaka dotyku prebieha medzi nimi intenzívna medzibunková komunikácia, ktorá umožňuje tvoriť stále dokonalejšie formy. A zo zárodku sa čoskoro stane zložito štruktúrované embryo.

Prečo je pohyb pre dieťa od počiatku dôležitý?

„Pretože existuje od úplného počiatku a je esenciou vývinu. Už  pár dní po počatí začína akrobat v malinkom oceáne svoje predstavenie. Začína nepatrnými pohybmi – odpoveďami na príliv vnútorného oceánu ženy. Drobné, primitívne pohyby naberajú na sile, až sa postupne rozvinú spontánne pohyby a reflexné reakcie. Tieto prvotné pohyby sa neskôr stanú súčasťou vývojového tanca – choreografia jeho jednotlivých fáz sa vyvíjala zároveň s vývojom ľudského druhu. Práve tieto pohyby sú prvým jazykom. Budú pomáhať pri vývine mozgu a neexistovali by bez nich ani milióny prepojení v nervovom systéme vyvíjajúceho sa dieťaťa. Opakované pohyby pomáhajú posilňovať nervové spojenia medzi telom a mozgom. Táto sieť prepojení vytvorí hlavný komunikačný nástroj medzi jednotlivcom a okolitým svetom.“

Pohyb je aj základom každého zmyslového vnemu. Aj naša skúsenosť s rovnováhou je vlastne reakciou na pomalý pohyb. Dokonca i sluch či zrak. Uši zachytávajú vibrácie pohybujúce sa rýchlosťou 125 – 16000Hz. Zrak zachytáva pohyb fotónov svetla, tie sa stretnú so sietnicou a tá ich elektrickými impulzmi prenáša ďalej do mozgu, ktorý ich premení na vizuálne obrazy.

Hovorí sa, že emócie s nami niekedy silno „pohnú“. Slovo emócia pochádza z latinského výrazu emovere, čo znamená hýbať sa.

Preto je pohyb neoddeliteľnou súčasťou života od počatia až do momentu smrti. Umierajúci ľudia dokážu ako posledný zo zmyslových vnemov cítiť práve dotyk. Dotyk, ako najhlbšia nevedomá spomienka, dotyk, ktorý spustil kolobeh života.

„Skúsenosť dieťaťa s pohybom hrá dôležitú úlohu pri utváraní jeho komplexnej osobnosti, emócii i úspešnosti v živote. Učenie nie je len intelektuálna záležitosť. Sú to vyššie schopnosti, ktoré sú vybudované na základoch  integrity vzťahu medzi telom a mozgom.

Pri narodení je prepojenie do vyšších mozgových centier slabé. Niečo ako neurologický predbežná skica veľkého výtvarného diela. Bude trvať niekoľko rokov, kým bude skica celistvá a kresba nadobudne jasné kontúry. Genetický náčrt alebo príroda poskytli len približný plán. Príležitosti prostredia a starostlivosť o dieťa umožňujú budovať nové štruktúry.“

Psychológovia i pedagógovia hovoria o tom, že vo vývine dieťaťa existujú jednotlivé dôležité štádiá, a že rovnako dôležitá je i postupnosť, v ktorej sa odohrávajú. Už na začiatku minulého storočia vedci dokázali, že fyzický pohyb dieťaťa je základom kognitívneho, sociálneho a emocionálneho vývoja. Pokiaľ sa nevyvinie fyzický pocit rovnováhy, následne môže vzniknúť problém s mentálnou a emocionálnou rovnováhou. Problémy s pohybom súvisia aj s oneskorením rečových schopností a spomaľuje sa proces učenia. Dieťa je podľa niektorých vedcov do siedmych rokov najmä fyzické. Najviac potrebuje pre svoj vývin pohyb.

Pohyb a učenie v ranom detstve

„Prvých pár rokov života sa dieťa učí ovládnuť svoje telo. Ľudské mláďa sa rodí v relatívne nezrelom štádiu motorického vývinu. Veľkosť mozgu je prispôsobená veľkosti matkinej pánvy, čo znamená, že dieťa musí prísť na svet vo fáze, kedy jeho hlavička ešte bezpečne prekĺzne lonom matky. Prvých deväť mesiacov po narodení je vlastne druhou polovicou tehotenstva. Je to obdobie, kedy vznikajú  mnohé dôležité prepojenia medzi vyššími a nižšími mozgovými centrami, ktoré sú nevyhnutné, aby si dieťa posilňovalo svaly voči zemskej príťažlivosti, naučilo sa zdvíhať ruky a kolená, liezť a postupne chodiť. Keď zvládne vzpriamený postoj, ruky sa oslobodia od úlohy nosiť telo a môžu sa začať rozvíjať manuálne zručnosti. Od tohto okamžiku môže dieťa svoju pozornosť zameriavať na vývin  výlučne ľudských vlastností – chôdze, reči a používanie symbolického jazyka.“

Bábätko získava prvé skúsenosti s vonkajším svetom najmä prostredníctvom pohybu. Počas prvého roku života sa naučí tisíce nových pohybových vzorcov a zručností. Jeho nové pohyby sú potvrdením, že sa v mozgu vytvorili nové prepojenia.

Čo je rovnováha?

Je to vestibulárny systém, najstarší zo zmyslových systémov. Jeho úlohou je pomáhať orientácii a schopnosti tela fungovať v prostredí gravitačnej sily. Alebo jednoducho chápať svoje miesto v priestore. Je to náš prvý referenčný bod, ktorý nám umožňuje orientovať sa a adaptovať v priestore. Kým funguje nie sme si tohto zmyslu vôbec vedomí.

Rovnováha nie je niečo, čo máme automaticky, je to niečo, čo neustále vykonávame a znovu obnovujeme. Aj chôdza je neustále opätovné hľadanie rovnováhy. Rovnováha nezačína s prvými krokmi. Tie sú naopak dôsledkom opakovaní tisícov rytmických pohybov od počatia, ktoré vyústili do toho, čo nazývame svalový tonus ako rozvinutie antigravitačnej svalovej sily.

Masáž pomáha dozrievaniu nervovej sústavy a podporuje vývin rovnováhy.

Masáž je dotyk. Dotyk, pomocou ktorého sa mama i dieťa spoločne učia, ktoré z množstva dotykov ich spájajú a ktoré ich naopak oddeľujú. Pre dieťa je dotyk a intuitívny pohyb prvým jazykom. No my dospelí sme sa od neho veľmi vzdialili. Aby si mama s bábätkom dokázala porozumieť, potrebuje sa opäť naučiť rozumieť reči tela. Bez slov. Je niečo intenzívnejšie ako tiché sústredené rytmické dotyky, ktoré sú príjemné, spájajú, otvárajú telá vzájomnej komunikácii? Masáž je opäť formou tanca. Funguje len keď sa pri nej cítia dobre obaja.

Masáž poskytuje telu opakovanie a rytmus, každý ho máme a je individuálny. Úlohou rodiča je pomocou masáže objaviť v akom rytme plynie ich bábätko, ako sa jeho rytmus mení a podporovať ho.

Masáž je množstvo opakujúcich sa rôznych pohybov s telom, ktoré pomáhajú rozvíjať rovnovážny aparát a jeho schopnosť čítať priestor. Podporuje rozvoj pohybových vzorcov.

Masáž podporuje myelinizáciu (obaľovanie) nervových vlákien, a tým podporuje dozrievanie nervovej sústavy a efektívne prepájanie nižších a vyšších nervových centier.

Masáž poskytuje úľavu nepravidelne namáhaným svalom a uvedomovanie si častí tela, ktorých sa menej dotýkame.

Masírované deti si uvedomujú svoje telo skôr ako deti nemasírované. Vedia ho efektívnejšie a účelnejšie používať. Vedia zapájať viac pohybových vzorcov a plynule ich meniť podľa potreby. Sú pružnejšie a „tekutejšie“. Reflexné automatické pohyby vedia skôr nahradiť  vedomými. V ranom detstve to vnímame najmä pri rozvoji telesných schopností, no telo je integrálne spojenie s mysľou a emóciami a masírované deti sú pokojnejšie, sústredenejšie, vedia efektívne používať myseľ, majú často lepšie výsledky v škole.

Masáž svojim harmonizačným a podporným účinkom na CNS pôsobí i ako prevencia rôznych dispraxii a porúch pozornosti, ktoré sú podľa posledných výskumov práve dôsledkom narušenia centra rovnováhy v ranom detstve.

Autorka: Ing. Janka Lukáčová, CIMI

www.masazedojciat.sk

Článok vyšiel v časopise Dieťa 10/2016

Použitá literatúra a citácie: Dítě v rovnováze – pohyb a učení v raném dětství, Sally Goddard Blythe.